Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, przygotował „Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”. To zbiór rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorcom w dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemicznej. W Augustowie wielu przedsiębiorców oczekuje, że wzorem Suwałk Burmistrz Augustowa przygotuje podobny pakiet pomocowy.

Liczą na to szczególnie małe firmy i mikroprzedsiębiorcy. Wielu z nich, na rozpoczęcie swojej działalność zaciągnęło kredyty w bankach. Przed nastaniem tego trudnego dla wszystkich okresu nie zdążyli wypracować oszczędności dających im możliwość przetrwania bez comiesięcznych dochodów. Zapowiadane wsparcie rządowe może okazać się niewystarczające dla przetrwania wielu firm w naszym mieście. Na terenie Gminy Miasta Augustowa zarejestrowanych jest około 3000 podmiotów gospodarczych, z czego większość, to małe rodzinne firmy i tzw. mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników). My ze swojej strony, wystosowaliśmy 18. marca br. zapytanie w tej sprawie do Burmistrza Augustowa. Liczymy, że wkrótce otrzymamy odpowiedź na nasze pytania.

|Bart.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Suwałkach Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz zamieścił założenia „Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”. Są nimi:

1. odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości za okres stanu epidemicznego,

2. możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych powstałych w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego,

3. przedsiębiorcy, wynajmujący miejskie lokale, którzy zawiesili działalność gospodarczą zostaną zwolnieni z czynszu; ci, którzy ograniczyli działalność, otrzymają obniżki czynszu o 30% za okres stanu epidemicznego,

4. możliwość odroczenia terminu płatności czynszu za lokal (bez opłat za media) lub zmiany okresu rozliczeniowego poprzez stosowne porozumienie z Zarządem Budynków Mieszkalnych TBS sp. z o.o.,

5. możliwość starania się przez przedsiębiorców prowadzących działalność na bazarze przy ul. Sejneńskiej o okresowe obniżenie o 15% opłat za dzierżawę terenu lub najem powierzchni (z wyłączeniem branży spożywczej i podmiotów handlujących chemią gospodarczą),

6. zawieszenie na czas stanu epidemicznego poboru opłat za zajęcie terenu (ulic, placów terenów zielonych) pod obiekty tymczasowe wykorzystywane do działalności gospodarczej,

7. prezesi spółek komunalnych, w okresie stanu epidemicznego, będą pozytywnie rozpatrywali wnioski przedsiębiorców dotyczące odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty płatności bez naliczania odsetek.

Dodatkowo, prezydent zaapelował do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, PGE i PGNiG o pozytywne rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców, dotyczących odraczania terminów płatności lub rozkładania płatności na raty bez naliczania odsetek. Apel skierowano też do właścicieli lokali, by rozważyli możliwość obniżenia czynszów przedsiębiorcom którzy zawiesili lub ograniczyli prowadzenie działalności gospodarczej z powodu sytuacji epidemicznej.

Jak dodaje prezydent, bieżąca sytuacja epidemiczna odbije się w przyszłości na życiu każdego z nas. „Pamiętajmy, że jeżeli będziemy chcieli wrócić do poziomu i stylu życia sprzed pandemii. to bez przedsiębiorców będzie to niewykonalne – podsumowuje Czesław Renkiewicz. (radio5.com)

Źródło: UM w Suwałkach