Okres zadowolenia, a nawet dumy, że Augustów doczekał się krytej pływalni, mamy dawno za sobą. Od kilkunastu lat, kiedy słyszymy o basenie miejskim, ma to zazwyczaj związek z problemami wynikającymi z jego funkcjonowaniem.

zdjęcie archiwalne www.augustow.org

Wszystko wskazuje na to, że posiadanie takiego obiektu przerosło możliwości finansowe naszego miasta. Basen i inne obiekty sportowe wchodzące w skład Centrum Sportu i Rekreacji nie wypracują środków niezbędnych na opłaty bieżące, remonty i wynagrodzenie pracowników. Odnosi się to chyba do wszystkich obiektów użytku publicznego, przy których powstawaniu działalność komercyjna nie jest podstawowym założeniem.

Od realnych, w stosunku do potrzeb wysokości dotacji lokalnych samorządów zależy prawidłowe funkcjonowanie takich obiektów. Przy ich braku, trudno oczekiwać, że zarządzający obiektem sami uporają się ze wszystkimi problemami, a mieszkańcy nie będą mieli zastrzeżeń do jego funkcjonowania. Remont generalny augustowskiego basenu powinien być przeprowadzony już jakiś czas temu. To co jest robione do tej pory, to najpilniejsze remonty, bez wykonania których basem mógłby nie spełniać warunków do dalszego użytkowania.

Obecna sytuacja związana ze stanem epidemicznym, zdaniem osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu, jest odpowiednią do przeprowadzenia prac modernizacyjnych w obiekcie. Dyskusja na ten temat prowadzona była na posiedzeniach Komisji miejskich jak i podczas obrad XXIII sesji RM. Padło szereg pytań i wątpliwości w tej sprawie. Radni złożyli też Interpelacje. Dwie zostały złożone w dniu ostatniej sesji RM, czyli 28. maja br. Treść obu publikujemy niżej. Autorami są radni Aleksandra Sigillewska i Adam Sieńko.

**************

Augustów, dnia 28.05.2020

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

za pośrednictwem PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

W AUGUSTOWIE

TREŚĆ INTERPELACJI:

Działalność pływalni miejskiej w Augustowie w związku z epidemią koronawirusa została zawieszona w dniu 12 marca 2020 r. Otwarcie basenów podobnie jak innych miejsc służących do uprawiania sportu i rekreacji (siłowni, klubów fitness czy kręgielni) w całym kraju nastąpi 6 czerwca 2020.

Na posiedzeniu komisji ds. budżetu w dniu 25 maja zez strony UM padły informacje, że pływalnia miejska w Augustowie będzie zamknięta do dnia 1 października 2020. Uzasadnieniem takiej decyzji ma być modernizacja systemu wentylacji w obiekcie pływalni.

Jeżeli pływalnia będzie zamknięta do dnia 1 października, będzie to miało ogromne konsekwencje dla mieszkańców Augustowa. Dzieci i młodzież, trenujący pływanie będą zmuszeni korzystać z pływalni w Suwałkach lub w Ełku i dojeżdżać tam kilka razy w tygodniu. Dzieci z klas II szkół podstawowych nie będą mogły realizować lekcji nauki pływania. Seniorzy, którzy bardzo powszechnie korzystają z pływalni również będą pozbawieni swoistej rehabilitacji, którą daje pływanie, masaże wodne i gimnastyka w wodzie. Pływanie na basenie to bowiem idealny rodzaj wysiłku dla niemal każdego seniora. Codziennie przed epidemią z pływalni korzystało ok. 500 osób.

Istnieje obawa, że mieszkańcy od 12 marca do 30 września 2020 r. zostaną pozbawieni możliwości korzystania z pływalni. Czy tak długi termin zamknięcia pływalni jest rzeczywiście uzasadniony?

W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Kto podjął decyzję o zamknięciu pływalni do dnia 1 października 2020?
  2. Z jakiego powodu basen będzie zamknięty aż do 1 października 2020?
  3. Jeżeli powodem jest remont systemu wentylacji to czy jest już wybrana firmą, która będzie przeprowadzała remont systemu wentylacji? Czy też dopiero poszukiwana jest firma, która przeprowadzi remont systemu wentylacji?
  4. Proszę o podanie terminu przeprowadzenia remontu systemu wentylacji.
  5. Proszę o podanie zakresu prac związanych z remontem wentylacji.
  6. Jaki jest przewidywany koszt modernizacji systemu wentylacji?
  7. Proszę o podanie parametrów ilości wtłaczanych metrów sześciennych powietrza na godzinę przed oraz po remoncie wentylacji.

Aleksandra Sigillewska

***************

Augustów, dnia 28.05.2020

BURMIST MIASTA AUGUSTOWA

za pośrednictwem

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

W AUGUSTOWIE

TREŚĆ zapytania:

Od 6 czerwca mają zostać uruchomione baseny. Kiedy zostanie uruchomiony basen w Augustowie. Czy i jakie prace remontowe są prowadzone. Jakiej wysokości środki finansowe zostały na ten cel uruchomione i w jakim trybie będzie lub został wyłoniony wykonawca prac?

wysłano pocztą elektroniczną

*************

Nie miał „łatwego życia” poprzedni Dyrektor CSiR w Augustowie. Praktycznie na każdej sesji RM musiał odpowiadać na szczegółowe pytania radnych nt. funkcjonowania basenu i innych obiektów którymi zarządzał. Dbałość radnych o każdą wydaną złotówkę i możliwości zminimalizowania środków przeznaczanych przez Miasto była godna pochwały. Inna sprawa, że na przestrzeni kilku lat przysłuchując się tym dyskusjom, trudno było wyłowić propozycje rozwiązań, które stworzyłyby na dłuższy okres warunki do normalnego działania tej jednostki. Pytanie retoryczne – Czy problemy z obsadą bądź co bądź dyrektorskiego stołka w CSiR, nie są w pewien sposób związane z taką sytuacją?

Fakt, że działalność CSiR w Augustowie kierowana jest do wszystkich mieszkańców Augustowa i naszego regionu powinien być brany pod uwagę. Są i będą do załatwienia sprawy ważne i ważniejsze. W sprawach ogólnomiejskich, ważniejszymi na ogół wydają się być te dotyczące większej liczby mieszkańców. Prośbę o konstruktywne wnioski Przewodnicząca RM w Augustowie kieruje wielokrotnie na sesjach RM. W tej sprawie, jesteśmy jak najbardziej za takim podejściem do tematu.

|Bart.