Od 1 czerwca animatorzy sportu prowadzą zajęcia na kompleksach boisk „Orlik 2012” w następujących godzinach:

  1. boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 21.30, zaś w soboty od 10.00 do 16.00,
  2. „Orlik” przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 21.00, a w soboty i niedziele od 11.00 do 15.00.

Ponadto młodzież szkolna do 25 czerwca może korzystać z boiska wielofunkcyjnego i stadionu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Obiekty sportowe przy II LO są dostępne pod nadzorem nauczycieli w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, od godz. 12.50 do 16.15, we wtorki od godz.11.00 do 16.15.

Szkoły zapewniają piłki i dezynfekcję sprzętu sportowego.

augustowski.home.pl