Jako pierwsze w naszym mieście zaczęło funkcjonować izolatorium w Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów. Kolejne dwa znajdują się w Hoteliku „Karmel” i jednym z budynków Zespołu Placówek Młodzieżowych znajdującym się również przy ulicy Zarzecze.

zdjęcie ilustracyjne

Ogółem augustowskie izolatoria dysponują 255. miejscami. 220. pacjentów może przyjąć izolatorium w Sanatorium Augustów, 24. w Hoteliku „Karmel” i 11. w ZPM.

|Bart.

Czym są izolatoria?

Izolatoria powstały pod koniec marca 2020 roku. Opieką w izolatorium objęte są osoby:

a. z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa, które lekarz1 lub inspektor sanitarny skierował do izolatorium, do momentu wypisu z izolatorium lub przeniesienia na oddział szpitalny, w przypadku pogorszenia się ich stanu zdrowia.

Wśród nich są m.in. osoby:

  • bezobjawowe lub skąpoobjawowe
  • które ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać w miejscu zamieszkania
  • które z innych przyczyn nie mogą poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.

b. hospitalizowane z powodu COVID-19, które ze względu na poprawę stanu zdrowia, nie wymagają już leczenia w warunkach szpitalnych.

Aktualnie w izolatoria będą przekształcane również niektóre sanatoria i szpitale uzdrowiskowe z wykwalifikowaną kadrą medyczną.

– Zwiększenie miejsc w izolatoriach pozwoli na bezpieczne umieszczenie w nich pacjentów chorych na COVID-19, których hospitalizacja nie jest konieczna ze względu na łagodniejszy przebieg infekcji. Miejsce w szpitalach zajmą pacjenci wymagający stałej opieki lekarskiej 

– zaznacza Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obiekty, w których funkcjonują izolatoria, wskazują wojewodowie. Od strony finansowej ich działalność zabezpiecza Narodowy Fundusz Zdrowia. Za dobę pobytu pacjenta w izolatorium Fundusz płaci 200 zł (izolatoria zlokalizowane w hotelach, hostelach, bursach, z którymi umowę mają podpisane szpitale, tzw. izolatoria przyszpitalne) lub 220 zł (izolatoria zlokalizowane m.in. w szpitalach, sanatoriach lub szpitalach uzdrowiskowych)2.

W Polsce działa obecnie 38 izolatoriów3. W każdym województwie jest co najmniej jedna taka placówka.

1 lekarz szpitala albo lekarz zakładu leczniczego albo lekarz POZ / felczer

2 dane na 29 października 2020 r.

3 dane na 29 października 2020 r.

|źródło: nfz.gov.pl