Miejsce w augustowskim izolatorium znajdzie ponad 100 pacjentów chorych na Covid-19. Ma to odciążyć tamtejszy szpital, który w całości przeznaczono na potrzeby walki z pandemią.

Mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

– W oparciu o bazę sanatoryjną powstaje nowy typ izolatorium. Jedno takie miejsce już mamy uzgodnione w Augustowie. Przewidujemy, że dostępnych tam będzie co najmniej 100 łóżek.

Wojewoda wyjaśnia, że trafią tam osoby, które łagodniej przechodzą zarażenie koronawirusem lub już z choroby wychodzą.

– Jest takie założenie, że nowe izolatoria będą odciążały zajęte szpitale. Dzięki temu umożliwimy mobilność pacjentów, którzy nie będą wymagali poważnej opieki medycznej. Sanatoria posiadają swoje zaplecze i kadrę medyczną. Zapewniony powinien być tam też niezbędny standard wymagany przez ministerialne rozporządzenia.

Izolatorium ma ruszyć w najbliższym czasie. Przedstawiciele podlaskiego oddziału NFZ omawiają ostatnie szczegóły z właścicielem obiektu.

| red: mik

autor: Marcin Kapuściński / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki