Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Epidemia koronawirusa a korzystanie z Internetu

W czasie epidemii koronawirusa, przekonaliśmy się jak ważna jest umiejętność efektywnego korzystania z Internetu, jak bardzo ułatwia znajdywanie potrzebnych informacji (telefony, ogłoszenia, opinie, realizacja hobby), o ile zwiększa możliwości realizacji codziennych spraw takich jak: zakupy, usługi bankowe, usługi z zakresu zdrowia, sprawy urzędowe, wreszcie jak ułatwia komunikację z rodziną i znajomymi.

W tym trudnym czasie do Internetu przeniosło się życie towarzyskie (dziadka, babcię,  a z drugiej strony wnuka, wnuczkę można było zobaczyć tylko przez Internet),  zakupy, a po części nawet życie duchowe – ze względu na zamknięte świątynie.

Z mediów społecznościowych czerpaliśmy informacje jak i z czego uszyć maseczki. Wiele osób zaczęło znowu gotować, śpiewać, czy realizować inne swoje zainteresowania podpatrując filmiki w telefonie.

Szkolenia w ramach projektu przygotowaliśmy z myślą o:

  • osobach początkujących lub takich, które nie miały do tej pory styczności z komputerem i Internetem,
  • osobach, które chciałyby lepiej wykorzystywać komputer w życiu osobistym i zawodowym
  • osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i efektywniej korzystać z mediów społecznościowych,
  • osobach, które chciałyby więcej dowiedzieć się o możliwości bezpiecznego załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Szkolenia są nieodpłatne.

Tematyka szkoleń

Tematem szkoleń będą: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystanie technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw.

Uczestnicy

W szkoleniach będą mogli uczestniczyć mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy ukończyli 18 rok życia. Wstępnie zaplanowano  objęcie szkoleniami  1540 osób z różnych grup wiekowych.

Forma szkoleń

Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej w grupach szkoleniowych do 12 osób lub w formie zdalnej. Szkolenia stacjonarne będą realizowane na terenie całego województwa, a szkolenia zdalne zostaną zorganizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej i narzędzi zdalnego nauczania.

Rozpoczęcie szkoleń planujemy we wrześniu br.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie  Projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Jesteś zainteresowany /zainteresowana udziałem w szkoleniach?

Osoby wstępnie zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza.

Zgłoś chęć udziału w szkoleniach

O Projekcie

Projekt „Cyfrowe Podlaskie”  jest realizowany na podstawie Umowy nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim.

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, e-mail: cyfrowepodlaskie@wrotapodlasia.pl