Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, jako Partner projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, przygotowało ofertę szkolenia dla JST/PES z następujących obszarów tematycznych:

– Jak pozyskiwać środki na ekonomię społeczną?

– Rewitalizacja obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej

W szkoleniu uczestniczyć mogą osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, a także podmioty ekonomii społecznej (pracownicy, członkowie) z obszaru subregionu suwalskiego, tj. powiatu suwalskiego, sejneńskiego, monieckiego, sokolskiego, augustowskiego i m. Suwałki.

Poniżej przestawiamy harmonogram spotkań:

Lp. Miejsce Data
1. Suwałki, Hotel Akvilon ul. Kościuszki 4 20.01.2020 (poniedziałek)
2. Sejny, Dom Litewski, ul. Wileńska 9 21.01.2020 (wtorek)
3. Augustów, Hostel Krechowiak, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 2 22.01.2020 (środa)
4. Sokółka, Polski Dom Rodzinny SERCE ul. Kryńska 41 23.01.2020 (czwartek)
5. Mońki, Gościniec Dworak ul. Ełcka 57 24.01.2020 (piątek)

Trener: Kamil Zbroja

Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączeniu.

Udział jest bezpłatny, uczestnikom zostanie zapewniony serwis kawowy oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 15 stycznia 2020 r. mailem na adres: euroregion@ niemen.org.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szkolenie w tomach realizacji projektu .Podlaskie Centrum Wspierania ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w romoch Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYREKTOR/Małgorzata Dudzińska

PLIKI DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia

Program