To święto zostało ustanowione w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków. Jest wpisane przez UNESCO (Organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest uświadomienie wagi problematyki dziedzictwa kulturowego oraz przybliżenie wiedzy o dziedzictwie narodowym. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju.

Polska jest krajem aktywnie dbającym o ochronę zabytków. Jest nie tylko jednym z pierwszych państw-sygnatariuszy Konwencji Dziedzictwa Światowego, ale jednocześnie jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa. Obecnie znajduje się na niej 16 polskich obiektów, w tym m.in: Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz znajdująca się w województwie podlaskim – Puszcza Białowieska.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to również święto osób, które na co dzień zajmują się ratowaniem zabytków i opieką nad nimi – konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów, archeologów oraz przedstawicieli innych zawodów pracujących na rzecz ochrony zabytków, a także właścicieli, opiekunów i zarządców obiektów zabytkowych. 

opr. Jerzy Górko
red.: Aneta Kursa

| wrotapodlasia.pl