Władze powiatu augustowskiego skierowały wniosek do wojewody podlaskiego o przekształcenie miejscowego szpitala w placówkę hybrydową.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Oznacza to, że byliby tam leczeni nie tylko chorzy na Covid – 19.  Jak mówi starosta Jarosław Szlaszyński, skierowanie wniosku wynika ze znacznego spadku zachorowań w ostatnim miesiącu.

– 27 stycznia zostało wystosowane wspólne wystąpienie zarządu powiatu, rady społecznej oraz dyrekcji szpitala do wojewody. Nastąpiło to po konsultacjach z ordynatorami. Wnioskowaliśmy o to, by, jeśli wskaźnik zachorowań nie będzie wysoki i będzie spadał, wojewoda zmienił swoją decyzję i zezwolił w tej starej części obiektu uruchomić oddziały, które pracowały przed przekształceniem w placówkę covidową.  

Augustowski szpital stał się placówką jednoimienną w połowie października. Znajduje się tam około 150 łózek dla pacjentów chorych na Covid-19. Starosta dodaje, że po pozytywnej decyzji wojewody placówkę należałoby przeorganizować.

– Uruchomilibyśmy wszystkie oddziały, które działały wcześniej, czyli: chirurgiczny, ortopedyczny, wewnętrzny, dziecięcy i ginekologiczny. Wówczas pacjenci chorzy na koronawirusa byliby zlokalizowani w tej tak zwanej nowej części szpitala na dwóch piętrach. Oddział zakaźny pełniłby wówczas funkcje covidowe. Natomiast pediatria byłaby w innym miejscu. Pacjentami na zakaźnym zajmowałby się pracujący tam personel. Dodatkowych ludzi skierowałaby jeszcze pani dyrektor.

Decyzja wojewody będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Tymczasem po styczniowym spadku liczby zachorowań, w pierwszych dniach lutego szpital ma znowu więcej pacjentów. Obecnie przebywa w nim ponad 90 chorych. 

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki