Efektem projektu ma być ścieżka dydaktyczna z infrastrukturą rekreacyjno-edukacyjną przebiegającą przez teren potocznie i historycznie nazywany Dąbek plaża.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Plaża Dąbek znajdująca się na gruntach LP od wielu lat jest niezagospodarowana i ciągle jest tematem wielu telefonów, artykułów w prasie lokalnej i indywidualnych interwencji mieszkańców Augustowa i turystów. Powszechne jest oczekiwanie przywrócenia walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych plaży i terenów okalających. Utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z małą infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i możliwości ochrony obszaru cennego przyrodniczo. Na zaplanowanych 9 punktach przystankowych zainstalowane zostaną: tablice- 6 sztuk i terenowe gry edukacyjne- 4 sztuki. Głównym przystankiem-miejscem odpoczynku będzie tzw. plaża Dąbek.

Długość trasy wyniesie 1500 mb. Poza znaczeniem edukacyjnym ważny jest także wymiar społeczny planowanego przedsięwzięcia. Nadleśnictwo planuje zainstalować elementy podstawowe do ćwiczeń fizycznych i wyposażenia parkingowego: stół okrągły i ławka okrągła, kosz na segregację odpadów, wiata, drabinka ukośna, drabinka linowa, ławeczka do brzuszków. Realizacja projektu przyczyni się do poznania walorów przyrodniczych terenu leśnego nad jeziorem Białym.

Całkowity koszt projektu to kwota 162 538,02 zł, dofinansowanie w wysokości 119 700,00 zł, a udział Nadleśnictwa Augustów 42 838,02 zł.

Mamy nadzieję, że pod koniec września udamy się na pierwszy spacer po nowej trasie rekreacyjno – edukacyjnej: nadleśnictwo – plaża Dąbek – nadleśnictwo.

Dofinansowane z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy nadleśnictwem, a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana 10.08.2020 r.

Joanna Jadeszko

|augustow.bialystok.lasy.gov.pl/


Otwarcia ścieżki: „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa” odbędzie się 24 września 2021 roku przy siedzibie Nadleśnictwa Augustów ul. Turystyczna 19, o godz. 10:00.

(Red.)