2021-12-22, 16:34 Białystok (PAP)

W 2022 r. będzie kontynuowana działalność w Białymstoku Centrum Pomocy Polakom na Białorusi – poinformował w środę pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak na konferencji podsumowującej półroczną pracę tego centrum.

Warszawa, 11.12.2021. Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak podczas przekazania do zasobu AAN archiwum Andrzeja Kołodzieja – legendy Solidarności oraz Solidarności Walczącej, sygnatariusza Porozumień Sierpniowych, 11 bm. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA w Warszawie. Trwają obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. (rg/ibor) PAP/Rafał Guz

Rząd przyznał na 2021 r. 975 tys. zł na to centrum, które prowadzi Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska we współpracy z fundacjami Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Wolność i Demokracja.

Centrum S.O.S. Białorusi Centrum Pomocy Humanitarnej zaczęło działać w czerwcu 2021 r. w siedzibie podlaskiej Wspólnoty Polskiej przy ul. Kilińskiego 13 w Białymstoku. Niesie pomoc Polakom z Białorusi, ale też Białorusinom wszelką praktyczną pomoc w załatwianiu formalnych, administracyjnych spraw związanych z pobytem w Polsce, wypełnianiem dokumentów, znalezieniem pracy, mieszkania, miejsc dla dzieci w placówkach edukacyjnych. Potrzebujący otrzymują zapomogi finansowe na początek pobytu w Polsce, dostają pomoc w nauce języka polskiego.

Prezes Podlaskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej Anna Kietlińska podsumowała w środę, że centrum udzieliło dotąd różnej pomocy 275 osobom, najczęściej finansowej. Np. 118 osób dostało zapomogi finansowe w łącznej kwocie 374,7 tys. zł. 12 osób dostało zapomogi na start w łącznej kwocie 20 tys. zł.145,3 tys. zł przeznaczono na pokrycie kosztów zakwaterowania i wynajmu mieszkań dla 52 osób. 34 osobom pokryto koszty korepetycji z polskiego, a 112 osób, w tym 36 dzieci – dostały przedświąteczne paczki, głównie żywnościowe.

Centrum pomagało także w załatwianiu spraw urzędowych, np. 35 osób wsparto w przygotowaniu dokumentów ws. Karty Polaka, 40 w uzyskaniu karty stałego pobytu, 10 osób dostało pomoc w znalezieniu pracy, kolejnych 10 w znalezieniu mieszkania. Były też wygospodarowane środki na pomoc prawną na rzecz siedzących w białoruskim więzieniu liderów Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Centrum dokumentuje również represje jakich doświadczają Polacy na Białorusi ze strony białoruskiego reżimu.

„Mamy nadzieję na kontynuację tego wartościowego, bardzo potrzebnego projektu w przyszłym roku” – mówił Dziedziczak. Dodał, że trwają techniczne rozmowy na ten temat, ale pomoc będzie kontynuowana. „Myślę, że nie będzie problemów, bo wszyscy są przekonani, że jest to naprawdę obiektywnie bardzo dobre i potrzebne dzieło” – powiedział minister. Podkreślił, że rząd jest „zdeterminowany” na kontynuację działalności centrum, dopóki pomoc – ze względu na sytuację na Białorusi – będzie potrzebna.

Zapewnił, że „Polska nie zostawia Polaków na Białorusi, Polska im pomaga”. „Każdy Polak z Białorusi, który przedostanie się na stronę polską jest właśnie prawdziwym uchodźcą – to słowo jest dzisiaj bardzo zdewaluowane – któremu Polska udziela szerokiej pomocy” – mówił Dziedziczak.

Wyraził przy tym zadowolenie, że to miasto Białystok jest „stolicą pomocy Polakom z Białorusi, którzy przyjeżdżają do Polski”. „Polacy na Białorusi nie pozostaną nigdy sami. Polska o nich pamięta” – zadeklarował Dziedziczak.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski ocenił, że z powodu skupienia uwagi na działaniach białoruskiego reżimu na granicy polsko-białoruskiej „ginie niestety” sprawa sytuacji Polaków na Białorusi. Dodał, że ulokowanie centrum pomocy w Białymstoku, działalność centrum pokazało, że był to wybór trafiony, ludzie wymagający pomocy znajdą swoje miejsce i potrzebną pomoc.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zadeklarował dalszą współpracę urzędu we wszelkich sprawach związanych z Polakami z Białorusi i Białorusinami przebywającymi w Polsce, w których ma uprawnienia i kompetencje (Karty Polaka, karty stałego pobytu w Polsce). (PAP)

autor: Izabela Próchnicka

kow/ par/