Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ustanowiony w 2016 roku na 12 lipca, to czas upominania się o pamięć o ofiarach sowieckiej zbrodni dokonanej w 1945 roku i o informacje w sprawie nieujawnionych do dziś miejsc dołów śmierci, w których spoczywają setki uczestników wydarzeń lipca’45.

fotorelacja www.augustow.org z zapowiadanego wydarzenia

W tym roku obchody rozpoczną się uroczyście o godz. 12:00 na Rynku Zygmunta Augusta. W programie – na początek – gra miejska „Śladami Obławy Augustowskiej” i plenerowe projekcje filmów o Obławie.

Poza Mszą Świętą w intencji Ofiar (Bazylika Mniejsza NSJ, godz. 18:00) i złożeniem kwiatów w miejscach pamięci tamtych wydarzeń (godz. 17:30), jak co roku, na Rynku Zygmunta Augusta (ok. godz. 19:00) odbędzie się happening historyczny pod hasłem „Przywróćmy im twarze i imiona”, do udziału, w którym zapraszamy mieszkańców miasta i gości.

Wspólnie przywołamy z imienia i nazwiska wszystkie znane dziś Ofiary Obławy Augustowskiej. Każdy może wziąć plakietkę z imieniem i nazwiskiem osoby zamordowanej przez sowietów w lipcu 1945 r., odczytać na głos jej imię i nazwisko, i zamocować na specjalnie przygotowanej „ścianie pamięci” pod kolumną Zygmunta Augusta, a ta, po zapełnieniu tabliczkami, ukaże się w barwach narodowych.

Całość zwieńczy – również na Rynku Zygmunta Augusta – koncert z cyklu Camerata Augustoviana w wykonaniu wiolonczelistów, uczestników Warsztatów Wiolonczelowych.

Zapraszamy.

Szczegółowy plan wydarzenia na plakacie.

Wstęp bezpłatny

APK

https://www.facebook.com/media/set?vanity=augustow.org&set=a.4269632733102973