Na dziś, 1 kwietnia przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski zwołał nadzwyczajną sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wnioskowali o to radni wojewódzcy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, a jej rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:00.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie stanowiska w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi.
  3. Zamknięcie sesji.

Znamy już projekt stanowiska, nad którym będą dyskutowali radni. Czy zostanie ono przyjęte, dowiemy się za kilka godzin. Oto jego treść:

STANOWISKO

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia .01.04.2021 r. w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi

Sejmik Województwa Podlaskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań władz Republiki Białorusi, wymierzonych w działaczy Związku Polaków na Białorusi i w mniejszość polską, zamieszkującą ten kraj.

Solidaryzujemy się ze wszystkimi represjonowanymi i bezpodstawnie aresztowanymi, wśród których znaleźli się m.in. Andżelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi oraz członkowie zarządu Związku: Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska.

Podkreślamy, że Polacy na Białorusi, pielęgnując polską kulturę i język, są jednocześnie dobrymi obywatelami tego kraju, a ich aktywność społeczna czy kulturalna w żaden sposób nie zagraża państwu białoruskiemu.

Wysoko cenimy współpracę transgraniczną z Obwodami: Grodzieńskim oraz Brzeskim i pragniemy jej kontynuowania dla dobra naszych mieszkańców.

Liczymy, iż władze Republiki Białorusi w drodze dialogu rozwiążą istniejące problemy społeczne.

Dlatego z całą mocą apelujemy do władz Republiki Białorusi o uwolnienie wszystkich aresztowanych oraz zaprzestanie represji wobec organizacji społecznych, w tym polonijnych oraz polskich szkół na Białorusi.

|Bart.