Przypominamy, że w poniedziałek 15 listopada 2021 r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za IV ratę 2021 r.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Zapłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00) oraz w innych placówkach bankowych i pocztowych.

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

| urzad.augustow.pl/