6 listopada 2021 roku po dwóch latach przerwy w Centrum Kultury Browar B., we Włocławku odbył się IX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych „O KUJAWSKI WIANEK” WŁOCŁAWEK 2021.

Festiwal miał charakter konkursowy, którego celem było: popularyzacja folkloru w środowisku miejskim i wiejskim, ochrona autentycznego folkloru, konfrontacja zespołów folklorystycznych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i dorosłymi zespołami folklorystycznymi, integracja środowiska artystycznego, konsultacje ze specjalistami.

JURY powołane przez organizatorów oceniło: dobór repertuaru i jego zgodność z regionem, ogólny wyraz artystyczny, autentyczność regionalną stroju, opracowanie muzyczne, skład instrumentalny kapel, technikę wykonywanych tańców, w przypadku przyśpiewek autentyczność gwarową.

Na tę imprezę przybyły zespoły folklorystyczne reprezentujące barwne regiony całej Polski, by zaprezentować swoją niepowtarzalną kulturę ludową. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: dziecięce zespoły pieśni i tańca do 14 roku życia, młodzieżowe zespoły pieśni i tańca 14-19 lat oraz studenckie zespoły pieśni i tańca powyżej 19 roku życia. Warto zaznaczyć, że festiwal zorganizowany był profesjonalnie i na bardzo wysokim poziomie, a każdy występujący czuł się wyjątkowo.

Zespół „Bystry” kwalifikował się do kategorii drugiej 14-19 lat. Jury po obejrzeniu łącznie 17 prezentacji przyznało I miejsce i „ZŁOTY WIANEK” oraz nagrodę pieniężną Zespołowi Tańca Ludowego „Bystry” z Augustowa, w kategorii tej wzięło udział 7 zespołów z różnych części Polski.

Dużym wyróżnieniem dla zespołu „Bystry” był występ w koncercie galowym, gdzie podziwiany był przed szeroką publicznością. Warto dodać, że w ocenie jury „Bystry” spełnia wszystkie kryteria na bardzo wysokim poziomie, zarówno choreografia, umiejętności tancerzy jak też i kapela. Jest to wyróżnienie, które motywuje do pracy i utwierdza w przekonaniu, że to co się robi – robi się dobrze. Instruktor i choreograf zespołu Halina Poźniakowska

jestem dumna z młodych ludzi, że potrafią swoją małą ojczyznę Augustowszczyznę zaprezentować na scenach w sposób godny i odpowiedzialny. Jest mi niezmiernie miło, że pasja, którą rozwijają przy mnie przynosi im radość i szczęście, czego dowodem były ich łzy radości po wysłuchaniu werdyktu jury, widać na zdjęciach J . Jeszcze jedno pokolenie będzie pamiętało folklor augustowsko-suwalski, i to jest piękne. Dla takich chwil warto żyć i pracować J. Emil Kulbacki (kapelmistrz zespołu), jesteś niesamowity w tym co robisz – dziękujemy!

|ZTL Bystry