„NIE PODDAJ SIĘ”. PROJEKT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zrealizowało projekt „Nie poddaj się” w ramach programu Erasmus + Akcja 1, Mobilność edukacyjna Wymiana Młodzieży.

Projekt „Nie poddaj się” był wynikiem współpracy dwu grup: polskiej i słowackiej. Grupę polską stanowili członkowie augustowskiego zespołu „Bystry” 20 osób i 2 liderów, natomiast grupę słowacką członkowie Zespołu Folklorystycznego „ONDALIK” z Depalovic także 20 osób i 2 liderów. Głównym punktem projektu było spotkanie dwóch na działaniach projektowych w widowiska woklano-tanecznego „NIE DAJ SIĘ”., urokliwej miejscowości w okolicach Polańczyka.

Projekt powstał z inicjatywy ludzi młodych. Zauważyli oni, że zagrożenia współczesnego społeczeństwa min. uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz innych szkodliwych łatwo dostępnych substancji psychotropowych, wypaczają poczucie czasu, zagrażają zdrowiu i życiu i ograniczają rozwój psychofizyczny młodego człowieka.

   Głównymi działaniami projektowymi były warsztaty teatralne i taneczne, dzięki którym młodzież stworzyła widowisko teatralno – taneczne „Nie daj się”, które przedstawiła mieszkańcom Średniej Wsi oraz okolicznym mieszkańcom.

Młodzi ludzie w swoich działaniach wykorzystali: prezentacje, burze mózgów, energizery, gry integracyjne, plakaty, tablice, etc. Wspólnie wypracowali w sobie postawy motywacyjne, rozwinęli kompetencje społeczne, językowe, organizacyjne i logistyczne, rozwinęli kreatywność, uczyli się poprawnych postaw tolerancji i otwartości na inne kultury.

     Wykorzystując swoje umiejętności wokalne, taneczne i teatralne młodzież pobudziła siebie samych i odbiorców do refleksji nad postępowaniem, aby zapobiegać uzależnieniom. Wzbudziła empatię oraz chęć motywowania siebie i innych do podjęcia działań mających na celu rozwój osobisty, a także zachowań asertywnych bez wspomagania się używkami. Dzięki projektowi młodzi ludzie rozwinęli swoje zainteresowania, pozbyli się barier językowych, nauczyli się poprawnego argumentowania i wyrażania swoich myśli. Poza tym, uczestnicy zwiedzili urokliwe Polskie Bieszczady, poznali zabytki oraz nawiązali nowe kontakty z rówieśnikami.

            Nasze działania projektowe zaprezentowaliśmy online, w czasie relacji mogliśmy zebrać informację na temat jakości i adekwatności osiągniętych wyników. Ewaluacja to najlepszy sposób na to, aby sprawdzić, czy projekt odpowiadał na faktyczne potrzeby danej grupy osób i został zrealizowany poprawnie. Pomaga również podnieść jakość przyszłych inicjatyw. W trakcie badania można też znów czegoś nowego nauczyć, aby zidentyfikować słabsze punkty, by w przyszłości je ulepszyć. Efekty relacji online przerosły nasze oczekiwania, promocja dotarła do setek odbiorców.

    Udział w projekcie zwiększył u młodych ludzi poczucie przynależności europejskiej, tożsamości narodowej, nauczy szacunku wobec innych kultur, zwiększy naszą motywację do działania na poziomie międzynarodowym.

Uczestnicy projektu.

(i)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content