14 maja 2021 roku o godz. 14:30 przed Punktem Informacyjnym programu „Czyste Powietrze” w Augustowie przy ulicy ul. Wojska Polskiego 54 odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasową realizację priorytetowego programu „Czyste Powietrze” w powiecie augustowskim.

Z dziennikarzami spotkali się: Prezes WFOŚiGW w Białymstoku dr inż. Maciej Borzyszkowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński oraz Wicestarosta Augustowski Dariusz Szkiłądź.

Z informacji udzielonej na wstępie przez Jarosława Zielińskiego dowiedzieliśmy się, że przeliczając liczbę mieszkańców na jeden złożony wniosek, na 14 powiatów w naszym województwie powiat augustowski znajduje się w tej chwili na 4 miejscu.

Niżej najważniejsze informacje przekazane na dzisiejszej konferencji. Pod tekstem nagrania wypowiedzi Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm RP, Dariusza Szkiłądzia – Wicestarosty Augustowskiego i dr inż. Macieja Borzyszkowskiego – Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku (w kolejności wypowiadania się).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku realizuje szereg programów związanych między innymi z wymianą źródeł ciepła na ekologiczne, retencji wody przy budynkach jednorodzinnych, edukacją ekologiczną, poprawy jakości gleb czy wsparcia jednostek OSP.

W ramach „Czystego powietrza” – największego programu realizowanego przez Fundusz – w 2020 roku z powiatu augustowskiego wpłynęło 200 wniosków, beneficjentom w ramach dotacji i pożyczek wypłacono środki w wysokości blisko 3,2 min złotych, a liczba wymienionych i zamontowanych w nowych budynkach kotłów wyniosła 174. W mieście Augustów w 2020 roku beneficjentom wypłacono blisko 1,35 min złotych i wymieniono lub zamontowano 80 kotłów. W sumie dzięki temu udało się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o prawie 1000 ton.

W ramach programu Moja Woda w 2020 roku wpłynęło z Augustowa 7, a z powiatu augustowskiego 38 wniosków na łączną kwotę ponad 210 tys. złotych. Dzięki inwestycjom w ciągu roku uda się zaoszczędzić w sumie około 5,5 min litrów wody.

Z programu wapnowania gleb skorzystało 18 rolników na łączną kwotę ponad 71 tysięcy złotych. Cztery gminy z powiatu augustowskiego: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka oraz Sztabin skorzystały z dofinansowania na usuwanie azbestu w wysokości 25 000 zł. Ochotnicze straże pożarne w Augustowie-Lipowcu, Popowie, Bargłówce, Bargłowie Kościelnym, Lipsku, Kuriance i Sztabinie na zwiększanie gotowości bojowej otrzymały wsparcie w wysokości 116 tys. złotych, a OSP w Bryzglu otrzymało ponadto środki finansowe w wysokości 400 000 zł na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Czterem parafiom: w Augustowie, Kolnicy i Monkiniach zostały przyznane dotacje na termomodernizację oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na kwotę 160 tysięcy złotych. Gmina Sztabin otrzymała na cele związane z edukacją ekologiczną oraz-wymianę źródła ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie prawie 18 tys. złotych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie na unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych wytwarzanych w związku z COYID-19 otrzymał 44 000 zł.

mówi Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński
mówi Wicestarosta Augustowski Dariusz Szkiłądź
mówi Prezes WFOŚiGW w Białymstoku dr inż. Maciej Borzyszkowski

Pytania

|Bart./augustow.org