zdjęcie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  • „Świadomy podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej ślubuję wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej…” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy nowy funkcjonariusz
  • W poniedziałek 4 stycznia przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku słowa te wypowiedziało 16 nowoprzyjętych funkcjonariuszy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy odbyło się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. W obecności kadry kierowniczej podlaskiej KAS, do 1019 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy pełnią obecnie służbę w województwie podlaskim, dołączyło 16 kolejnych.

Funkcjonariusze, którzy po raz pierwszy włożyli mundur mają za sobą wymagający, wieloetapowy i trwający kilka miesięcy proces rekrutacji, na który składał się m.in.: test wiedzy, test sprawności, rozmowa kwalifikacyjna oraz badanie zdolności do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Jednocześnie przypominamy o trwającej kolejnej rekrutacji. Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 12 stycznia 2021 r. Na zainteresowane osoby, które z pozytywnym wynikiem przejdą rekrutację czekają 44 etaty w oddziałach celnych na terenie województwa podlaskiego oraz w referatach kontroli celno-skarbowej rynku.

| Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku