24 gminy z powiatów sokólskiego, augustowskiego i monieckiego biorą udział w pilotażowym projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) „Centrum Wsparcia Doradczego”. W poniedziałkowym (18.01) posiedzeniu Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej porozumienia tych samorządów wzięła udział Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Partnerstwo Terytorialne „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” zostało wybrane do udziału w pilotażowym projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) pn. Centrum Wsparcia Doradczego. W skład partnerstwa wchodzą samorządy z powiatów sokólskiego, augustowskiego i monieckiego – łącznie 24 gminy.

– Wspólnie zrobimy więcej. Postaramy się wykorzystać drzemiący w tym obszarze potencjał na rzecz poprawy sytuacji wszystkich gmin z tych powiatów – tak w rozmowe z Wrotami Podlasia podsumowała swój udział w spotkaniu Wiesława Burnos.

Podkreśliła również, że współdziałanie umożliwi opracowanie spójnej strategii tego obszaru, co będzie sprzyjało m.in.  skuteczniejszemu pozyskiwaniu w przyszłości funduszy europejskich.

W projekcie biorą również udział eksperci Związku Miast Polskich i to oni będą wspierali samorządy głosem doradczym. Projekt składa się z dwóch komponentów. W pierwszym powstaną terytorialne strategie rozwoju oraz listy projektów kluczowych. W drugim – spośród projektów wybrany zostanie jeden, dla którego zostanie przygotowana pełna dokumentacja.

Ideą projektu Centrum Wsparcia Doradczego jest pomoc obszarom, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społecznym czy gospodarczym. Dlatego kierowane jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast powiatowych do 20 tys. mieszkańców.

Okres realizacji projektu: 1.09.2020 – 31.03.2022.

***

W całej Polsce wsparcie kierowane jest do 38 porozumień z 15 województw obejmujących 300 gmin. W pilotażowym projekcie biorą też udział dwa inne partnerstwa z województwa podlaskiego: „Ziemia Wysokomazowiecka” (obejmująca powiat wysokomazowiecki i 10 gmin leżących na jego obszarze) oraz „Wiele gmin – jeden cel” (w jej skład wchodzi starostwo kolneńskie i większość gmin z powiatu kolneńskiego oraz gmina Jedwabne z powiatu łomżyńskiego).

tekst: Marcin Nawrocki

fot.: Kamil Timoszuk

|wrotapodlasia.pl