DOPŁATA DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW I PODNAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

Autor / 12 miesięcy temu / AKTUALNOŚCI / Komentarze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że z dniem 5 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw., dopłatę do czynszu” (Dz. U. z 2021 r. poz.11).

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu?

Żeby dostać dofinansowanie do mieszkania trzeba spełnić kryterium dochodowe i metrażowe, od których uzależnione jest otrzymanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatkowo należy wykazać, że:

  • w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego na osobę jest co najmniej o 25% niższy od średniego dochodu rodziny na osobę w 2019 r. (na podstawie PIT za 2019 r.),
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu najmował lub podnajmował mieszkanie przed 14 marca 2020 r. (ewentualnie po tej dacie zamienił na inny lokal),
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie przysługiwała ona wcześniej.

Ile wyniesie dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu?

Tego rodzaju dofinansowanie do mieszkania pokryje maksymalnie 75% miesięcznego czynszu, jednak wysokość wsparcia nie przekroczy 1500 zł.

Dopłata do czynszu jest różnicą między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego.

Przy wyliczaniu dopłaty do czynszu brana jest pod uwagę jego wysokość w dniu złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Przy czym czynsz nie może być wyższy od tego, który był opłacany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r. Jeśli po tej dacie właściciel podniósł stawkę, to nie będzie ona uwzględniona.

Do kiedy można składać wniosek o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu?

O dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu będzie się można ubiegać do 31 marca 2021 r. To dofinansowanie do czynszu będzie przyznane na pół roku. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu trzeba dodatkowo dołączyć:

  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na członka gospodarstwa domowego ,
  • oświadczenie o spełnianiu ustawowych warunków (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu.

Dodatek, jak i dopłata będą mogły być przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 kwietnia 2020 r. Oczywiście przez cały czas można ubiegać się o sam dodatek mieszkaniowy i nowe przepisy tego nie zmienią. Jednak niezależnie od tego, czy wniosek dotyczyłby samego dodatku, czy dodatku z dopłatą do czynszu, procedury są takie same.

Informacje w sprawie dopłaty do czynszu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie: 87 64 45 430 wew. 47. Wnioski przyjmowane będą w biurze MOPS (wejście od ul. Wojska Polskiego 1):

poniedziałek , wtorek , środa – godz. 7:00-10:00;
czwartek, piątek – godz. 12:00 – 15:00.     

Załączniki znajdują się pod linkiem: http://mopsaugustow.naszops.pl/dodatki-mieszkaniowe-i-energetyczne/httpm…

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content