Podczas trwających jeszcze obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, na wniosek burmistrza Augustowa Mirosława Karolczuka, radni stanowiący większość w RM zdecydowali o odwołaniu Adama Sieńko z funkcji przedstawiciela Gminy Miasto Augustów w Związku Komunalnym Biebrza. Wynik głosowania na zdjęciu niżej.

– No trudno, przegłosujecie odwołanie Pana Adama Sieńki, ale zarzucanie mu braku wykształcenia, to lekka przesada – powiedział już na wstępie ożywionej dyskusji w temacie odwołania dotychczasowego przedstawiciela w Związku Komunalnym Biebrza, radny Leszek Cieślik >>>

Mówi radny Leszek Cieślik

Brak konkretnego uzasadnienia odwołania radnego Adama Sieńko ze Związku spotkał się z niezadowoleniem radnego Tomasza Miklasa >>>

Mówi radny Tomasz Miklas

Radny Rafał Harasim również odebrał brak posiadania odpowiednich kompetencji przez przedstawiciela Gminy Miasto Augustów w Zgromadzaniu Związku Komunalnym Biebrza, jako główny powód jego odwołania >>>

Mówi radny Rafał Harasim

– Nikt nie zarzuca braku kompetencji, tylko brak zaangażowania – uściślała tę kwestię przewodnicząca RM Alicja Dobrowolska >>>

Mówi radna Alicja Dobrowolska

Do wyciszenia emocji w tej sprawie i przyjrzeniu się jej na spokojnie zachęcał zastępca burmistrza Filip Jerzy Chodkiewicz >>>

Mówi zastępca burmistrza Filip Jerzy Chodkiewicz

Trudno było zachować spokój bohaterowi dyskusji, czyli radnemu Adamowi Sieńko. – Ten pokaz pruderii i obłudy przerasta wszelkie szczyty. Po prostu znalazłem się w sytuacji, kiedy muszę sam siebie bronić >>>

Mówi radny Adam Sieńko

Przed przystąpieniem do głosowania nad odwołaniem, do tematu odniósł się burmistrz Augustowa, Mirosław Karolczuk >>>

Mówi Mirosław Karolczuk, Burmistrz Augustowa

Na dzisiejszej sesji radni zaakceptowali kandydata Burmistrza na nowego przedstawiciela Gminy Miasta Augustów w Zgromadzaniu Związku Komunalnego Biebrza. Został nim Skarbnik Miasta Augustowa, Sławomir Sieczkowski.

|Bart.

Odwołany Adama Sieńko urodził się i wychował w Augustowie. Jest doktorem nauk leśnych. Pracował jako dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w Lasach Państwowych. Był zastępcą burmistrza. Jestem autorem i realizatorem wielu projektów sfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.