Po chorobach układu krążenia i nowotworach, choroby układu oddechowego są trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej. Na rozwój wielu z nich wpływ mają czynniki środowiskowe i styl życia.

W ramach kampanii „Płuca Polski” zainicjowany został konkurs „Samorząd oddychający pełnymi płucami”, skierowany do jednostek samorządów terytorialnych. Termin wysyłania zgłoszeń mija 31 maja br.

zdjęcie ilustracyjne

Czynne i bierne palenie papierosów, zanieczyszczenie środowiska, obecność szkodliwych pyłów i innych substancji w miejscu pracy – to tylko część czynników mogących powodować rozwój niektórych chorób płuc, jak np. przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP. Szacunki ekspertów wskazują, że z tą chorobą żyje w Polsce nawet 2 mln osób, jednak tylko 25 proc. z nich ma postawioną diagnozę.

Stąd tak ważne są działania zarówno edukacyjne, uświadamiające społeczeństwu, jakie są czynniki ryzyka rozwoju choroby, jak i działania nakierowane na prewencję i profilaktykę. Im szybciej bowiem choroba zostanie zdiagnozowana, tym większa szansa na dłuższe życie w dobrej kondycji.

– Poprzez organizację konkursu chcemy nagrodzić samorządy podejmujące działania, mające na celu zmniejszenie zachorowalności na choroby płuc, ale także zainspirować gminy czy miasta, które do tej pory nie wdrażały podobnych inicjatyw – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Założenia konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przedstawienie działań, które samorząd wdrożył na swoim terenie na przestrzeni ostatnich 3 lat (2017-2020). Mogą to być działania, np. związane z edukacją w zakresie korzyści zdrowotnych wynikających z rzucenia palenia papierosów, organizacją badań spirometrycznych czy zmierzające do podniesienia jakości powietrza.

Nagrodą dla 3. samorządów, które przedstawią najciekawsze projekty jest przyznanie statuetki „Płuca Polski”, nagłośnienie informacji na temat zwycięskiego programu w mediach oraz organizacja szkolenia online w zakresie przygotowywania i realizowania programów polityki zdrowotnej.

Akcji patronują Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc. 

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie kampanii „Płuca Polski”.

źródło: organizator kampanii edukacyjnej „Płuca Polski” – Boehringer Ingelheim

oprac.: Marcin Nawrocki / red.: Cezary Rutkowski

|wrotapodlasia.pl