Punkt mieści się w budynku po dawnym Gimnazjum nr 1 przy ul. Młyńskiej 35, pokój nr 300. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 tel. 511 181 889.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

W punkcie informacyjnym uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” oraz pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację budynku mieszkalnego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii oraz montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej informacji dostępne są na dedykowanym portalu: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

|urzad.augustow.pl