Chociaż w leasing można wziąć już używane pojazdy, to nadal wielu leasingobiorców stawia na leasingowanie nowych pojazdów. Ich wartość spada jednak bardzo szybko w pierwszych latach użytkowania. Nie trudno zatem o problemy finansowe spowodowane chociażby kradzieżą czy zniszczeniem uznanym za szkodę całkowitą oraz w efekcie otrzymaniem zbyt niskiego do potrzeb odszkodowania, ale adekwatnego do wartości pojazdu.

W tak niekomfortowej sytuacji może znaleźć się zarówno przedsiębiorca, który bierze auto w leasing, jak i konsument leasingujący pojazd w celach prywatnych. Od 10 lat jest możliwy bowiem leasing konsumencki, w przypadku, którego leasingobiorcą jest osoba prywatna. Bez względu na to, kto leasinguje pojazd, będzie on musiał wykupić ubezpieczenie. I to w zakresie wymaganym przez właściciela pojazdu.

Jakie ubezpieczenie należy wykupić na samochód w leasingu?

Leasingobiorca jest jedynie użytkownikiem auta do momentu, w którym opłaci całą należność. W czasie trwania umowy to firma leasingowa jest zatem jego właścicielem. Może więc stawiać pewne wymagania względem swojego klienta. Jednym z nich jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, którą objęty będzie pojazd.

Raczej nie wystarczy, że leasingobiorca poprzestanie na zakupie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Oprócz niego zwykle należy wykupić również AC, a czasem także NNW. Wariant ubezpieczenia autocasco również nie powinien być dowolny. Firmy leasingowe najczęściej wymagają, aby zawierał następujące postanowienia w umowie:

  • stałą sumę ubezpieczenia,
  • zniesiony udział własny,
  • wykupioną amortyzację części,
  • brak franszyzy integralnej,
  • możliwość likwidacji szkody w ASO.

Czy stała suma ubezpieczenia AC wystarczy, aby otrzymać odszkodowanie równe wartości pojazdu z dnia zakupu?

Zasadniczo celem AC ze stałą sumą ubezpieczenia jest zapewnienie ubezpieczonemu otrzymania odszkodowania wyliczonego na podstawie sumy, która odpowiada wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy zamiast z dnia powstania szkody. Okazuje się jednak, że używając auta w leasingu, wybór ubezpieczenia autocasco ze stałą sumą nie jest wystarczającym rozwiązaniem, aby zapewnić sobie odpowiednio wysokie odszkodowanie w razie szkody całkowitej czy kradzieży. Jak już było wspomniane, wartość pojazdu, szczególnie nowego, gwałtownie spada z roku na rok. Zatem jeśli zawrzemy pierwszą polisę AC ze stałą sumą ubezpieczenia tuż po zakupie pojazdu, rzeczywiście będzie ona utrzymywała fakturową wartość pojazdu, ale tylko w tym pierwszym roku. Jeśli przy zakupie kolejnej polisy okaże się, że wartość pojazdu jest już mniejsza, drugie ubezpieczenie AC będzie opiewało już na niższą sumę.

Zastanówmy się, jak wygląda taka sytuacja w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży auta leasingowanego. Jeśli w czasie trwania umowy leasingu, np. 3 lata od jej podpisania, dojdzie do któregoś z tych zdarzeń, ubezpieczyciel, u którego wykupiono AC, wypłaci odszkodowanie równe wartości auta z dnia szkody (w przypadku ubezpieczenia ze stałą sumą – z dnia zakupu polisy), nie z dnia zakupu auta. Oczywiście pieniądze od ubezpieczyciela trafią do leasingodawcy jako właściciela auta i zostaną przeznaczone na pokrycie pozostałych rat leasingu. Trzeba mieć na uwadze, że kwota ta może być niższa niż pozostałe zobowiązania wobec firmy leasingowej, dlatego resztę długu leasingobiorca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Wyjściem z tej sytuacji jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia – ubezpieczenia GAP – tuż po wzięciu auta w leasing.

O ubezpieczeniu GAP można przeczytać na https://mubi.pl/poradniki/ubezpieczenie-gap/.

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP to dodatkowe zabezpieczenie do ubezpieczenia AC, chociaż może stanowić uzupełnienie również przy OC. Może być zawarte nawet na kilka lat, podczas których ubezpieczyciel zapewnia uzupełnienie różnicy między wypłaconym odszkodowaniem z AC lub OC a wartością pojazdu w dniu zakupu. Jest szczególnie przydatne podczas brania auta w leasing, bo po szkodzie zapewnia uzupełnienie brakującej kwoty do spłacenia długów wobec leasingodawcy. Może je zawrzeć zarówno przedsiębiorca, jak i konsument, który zdecydował się wziąć auto w leasing.

O leasingu konsumenckim można przeczytać na https://mubi.pl/poradniki/leasing-konsumencki/.

Źródło informacji: mubi.pl

|4media.com

* artykuł partnera