Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń szkoły średniej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Uczeń otrzymuje stypendium na trwający rok szkolny za wybitne osiągnięcia edukacyjne osiągnięte w minionym roku szkolnym. W bieżącym roku wysokość stypendium to kwota 
3 000 zł. Uczeń otrzymuje wsparcie w dwóch ratach (pierwsza rata za okres od września do grudnia, druga za okres od stycznia do czerwca).

Uczniów wybitnych w II LO w Augustowie jest wielu (wyniki klasyfikacji pokazują, że stanowią oni ponad 68% wszystkich licealistów). Najwybitniejsi są honorowani stypendium PRM za wyniki w nauce. W roku szkolnym 2020/2021 wyróżnienie to otrzymały: Katarzyna Zaniewska (uczennica klasy IIIb) i Julia Marinicz (uczennica klasy IIaP). Wysokie wyniki w nauce pokazują, że nauka jest pasją wyróżnionych dziewczyn.

Szkoła jest niezwykle dumna z osiągnięć Kasi i Julii. Obie dziewczyny nie poprzestają na zdobytych laurach. Na uwagę zasługują najnowsze osiągnięcia uczennic: awans Kasi do etapu okręgowego 45. Olimpiady Języka Angielskiego (etap okręgowy odbędzie się w drugiej połowie stycznia) i awans Julii do etapu okręgowego LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (etap pisemny odbędzie się w pierwszej połowie lutego, a ustny w pierwszej połowie marca) – jest to piękny przykład na to, że także podczas nauki zdalnej sukces jest na wyciagnięcie ręki.

W tym roku szkolnym, ze względu na warunki pandemii, wręczenie dyplomów stypendystkom odbyło się w warunkach kameralnych – w macierzystej szkole w towarzystwie rodziców.

Stypendystkom gratulujemy serdecznie, a ze społecznością lokalną dzielimy się naszą radością.

|Barbara Koronkiewicz