Sejm RP ustanowił rok 2021 r. rokiem patronów: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Jest to także rok Konstytucji 3 Maja.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego, z inicjatywy dyrektora Dariusza Michałowskiego zorganizowała we wrześniu br. dwa koncerty rocznicowe. Były to wieczory poetycko muzyczne. Pierwszy, w dniu 21 września poświęcono poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, drugi, który odbył się 26 września Cyprianowi Kamilowi Norwidowi.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Wieczorowi poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego towarzyszyła muzyka różnych kompozytorów, której wykonawcami byli: Melania Arthemis Nikolopoulou /skrzypce/ Karolina Siemienowicz /fortepian/ Noemi Wrona /skrzypce/ Weronika Sobolewska /fortepian. Wiersze czytali: Krystyna Walicka, Józefa Drozdowska, Janina Osewska, Wojciech Batura, Erazm Stefanowski.

Do drugiego spotkania z poezją Cypriana Kamila Norwida, wykonawcy, Kamila Sacharzewska i Marcin Pękala (fortepian) przygotowali i wykonali utwory Fryderyka Chopina. Wiersze poety czytali: Krzysztof Anuszkiewicz, Anna Gajdzińska, Józefa Drozdowska i Erazm Stefanowski.

Oba wieczory spotkały się z dużym zainteresowaniem miłośników poezji i muzyki klasycznej z naszego regionu.

Po raz kolejny koordynatorką tych spotkań była Lidia Alicja Karpińska. Oba spotkania prowadziła Bożenna Szumska Niewiadomska.

zdjęcia: PSM w Augustowie

|Bart.