Za nami jubileuszowa edycja powiatowego konkursu twórczości patriotycznej „Tożsamość Polaka” pod patronatem Starosty Augustowskiego, której finał miał miejsce 4 października 2021 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie.

X edycja poprzez myśl przewodnią i motto „Polska to jest wielka rzecz” z dramatu „Wesele” Wyspiańskiego dawała uczestnikom szeroką możliwość doboru repertuaru. Regulamin sugerował poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie dzieła literackie, motywy czy toposy możemy zaliczyć do polskiej mitologii? Jak budują one tożsamość Polaka? Co obywatele kraju i artyści czerpią z wielokulturowej tradycji narodu? Z czym reprezentanci młodego pokolenia kojarzą polskość?

Stąd zarówno wśród prac literackich, jak i w konkursie żywego słowa znalazły się teksty o różnorodnym nastroju i poetyce, które pozwoliły poszerzyć lub odkryć na nowo sferę polskich mitów.

Zmaganiom konkursowym towarzyszyło interesujące spotkanie z Jarosławem Szlaszyńskim – Starostą Augustowskim, który odwołując się do własnych badań, podzielił się refleksją na temat mitu ułana, bazując na dziejach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach. W ramach twórczości literackiej uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Anonimowe prace oceniało niezależne jury w składzie: Marzanna MarkowskaMarta Pietrzak-Wolinowska oraz Paweł Leszkowicz. Na konkurs napłynęły 22 prace. I miejsce zajęła uczennica II LO w Augustowie, II miejsce – uczennica I LO w Augustowie oraz uczennica II LO w Augustowie, III miejsce – uczeń i uczennica I LO w Augustowie. Wyróżnienia otrzymały dwie osoby: uczeń I LO oraz uczennica ACE.

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja złożona z pasjonatów sztuki teatru i poezji w składzie: Ewa ChodaczLucyna Jakubiak-PorębaBarbara Ostaszewska.

Zadaniem uczestników była recytacja indywidualna lub zbiorowa z możliwością wykorzystania dodatkowych tworzyw scenicznych. Uczniowie wybierali do prezentacji teksty lub ich fragmenty powiązane z tegorocznym hasłem i mottem konkursu. Jury zdecydowało się przyznać nagrody następującym uczestnikom:
I miejsce – uczeń II LO w Augustowie, II miejsce uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Augustowie oraz zespół 3-osobowy z II LO w Augustowie, III miejsce – uczennica I LO w Augustowie. Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia: uczennicy I LO, uczniowi I LO oraz uczennicy II LO w Augustowie.
W tym roku także pojawiły się indywidualne nagrody specjalne – autorskie tomiki poetyckie lub zaproszenie do kina – przygotowane przez członkinie jury. Imprezie towarzyszyła krótka część artystyczna, na którą złożyły się piosenki przygotowane przez członków teatru Res Humanae.

W przygotowanie uczestników konkursu byli zaangażowani następujący nauczyciele: Bożena BendigTomasz ChoroszewskiElżbieta KlekotkoMałgorzata LendaJadwiga MotukDorota Prokop oraz Beata Tomaszewska.

Konkurs pobudził do inicjatyw artystycznych ponad 40 uczestników. Nagrody, które ufundowały Starostwo Powiatowe w Augustowie oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, wręczyli najlepszym Starosta Jarosław Szlaszyński oraz Anna Sus-Cilulko – Dyrektor ZSO w Augustowie. Organizatorkami zmagań konkursowych były panie Bożena Bendig i Małgorzata Lenda, reprezentujące gospodarzy, czyli I LO imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Konkurs prowadziły uczennice I LO, a o oprawę plastyczną zadbała pani Urszula Dębiec-Grochowska z klasą 3 b.

Organizatorzy zapraszają za rok na kolejne spotkanie patriotyczne w ramach konkursu „Tożsamość Polaka”.

(pb)

| Starostwo Powiatowe w Augustowie