17 czerwca 2021 r. Fundacja Słowo i Obraz będzie świętować swoje drugie urodziny pod hasłem „Płyniemy mimo wszystko”. Zaprezentowane zostaną tomiki poetyckie wydane w 2021 roku, a poeci przeczytają wiersze inspirowane urokami Augustowa i ziemi augustowskiej.

zdjęcie ilustracyjne

Nie zabraknie toastu oraz tortu urodzinowego i poczęstunku ufundowanego przez Restaurację Albartos, partnera imprezy. Spotkanie umili występ „Teatru Piosenki” APK pod kierunkiem Elżbiety Granackiej, który zagra i zaśpiewa utwory w augustowskich klimatach.

Uroczystość będzie miała miejsce w przestrzeni parku otaczającego Muzeum Kanału Augustowskiego, które będzie można zwiedzić nieodpłatnie na godzinę przed uroczystością.

Wszystko będzie się kręciło wokół Augustowa, bo „najmilszemu ciału koszula”.

  • 17.06.2021 r.
  • Godz. 17.00
  • Teren przy Muzeum Kanału Augustowskiego

Zapraszamy!

Wstęp wolny.

*****

Fundacja Słowo i Obraz została wpisana do KRS 25 czerwca 2019 r. Swoją działalność opiera na trzech filarach: kultura, edukacja, wydawnictwo. W ciągu dwóch lat nakładem wydawnictwa ukazało się siedem tomów poezji. Jeden z nich był prezentowany na 39 Światowym Kongresie Poetów w Indiach skąd Janina Osewska przywiozła nagrodę przyznaną przez World Academy of Art. & Culture oraz World Congress of Poets. Dwa tomiki poezji otrzymały nominację do Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz Mazurski”: Lipcowe anioły (2020) i Jaśnienia (2021). W przygotowaniu jest antologia wierszy o Augustowie i ziemi augustowskiej, która ukaże się do końca roku 2021. Z inicjatywy fundacji odbywają się spotkania z poetami w ramach autorskiego projektu Janiny Osewskiej „Kawiarenka Literacka” realizowanego we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Augustowie.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia w latach 2019-2021

Janina Osewska, założycielka i prezes Fundacji Słowo i Obraz, otrzymała nagrodę okolicznościową Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji 20-lecia pracy twórczej (2020), nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za całokształt dokonań w dziedzinie literatury, a szczególnie za sukcesy międzynarodowe (2020), tytuł Ambasadora Augustowa w uznaniu dorobku artystycznego i wkładu na rzecz rozsławiania Augustowa w kraju i za granicą, nagrodą Istambul Arts, Culture and Tourism Association „The Light of Galata” (Turcja, 2021), została laureatką międzynarodowych konkursów: Naji Naaman Literary Prize 2019 (Liban) oraz FORO MUNDIAL DE ARTE Y LITERATURA (Argentyna, 2020, 2021).

Fundacja realizuje następujące projekty:

  1. Promocja wierszy o Augustowie i ziemi augustowskiej.
  2. Popularyzacja poezji o ziemi augustowskiej jako dziedzictwa kulturowego.

Red./Bart.