To coroczne wydarzenie, którego celem jest promowanie ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Obchodzone jest 22 kwietnia, w dniu, które organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła również jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

ilustracja kuli ziemskiej i kwiatów wraz z napisem Dzień Ziemi

Idea obchodów Dnia Ziemi (Earth Day) została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wydarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania święta, była katastrofa ekologiczna ze stycznia 1969 r., do której doszło u wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Wówczas, z uszkodzonej platformy wiertniczej, wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele lat.

Inwestujmy w naszą planetę

Obchody są okazją do refleksji nad przyszłością naszej planety. Każdego roku uroczystości w ramach Dnia Ziemi koncentrują się wokół innej tematyki. Hasła poprzednich edycji to m.in.: „Z energią zmieńmy źródła”, „W kierunku natury” czy „Koniec zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych”.  
Motyw przewodni tegorocznej edycji to: „Inwestujmy w naszą planetę”.

Od lat cel obchodów Dnia Ziemi pozostaje niezmienny: promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowanie wspólnej odpowiedzialności, uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu. To także sposobność do zwiększania świadomości wpływu, jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody oraz globalne ocieplenie.

oprac.: Aneta Kursa
red.: Anna Augustynowicz

wrotapodlasia.pl