Wczoraj (31.08) zapadł prawomocny wyrok w tej głośnej sprawie.

Fot. Marta Sołtys PRB

Przypomnijmy, że na początku ubiegłego roku Dyczewski zasugerował publicznie, że radny popiera jeden z wariantów obwodnicy Augustowa, bo ma przebiegać w pobliżu należącej do niego stacji paliw. Dobkowski poczuł się tym urażony i skierował sprawę do sądu. Ale zarówno w pierwszej instancji, jak i w drugiej sprawę przegrał. 

Mówi rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Janusz Sulima.

– Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację powoda. Jednocześnie zasądził od niego na rzecz pozwanego 1215 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej. Tym samym w całości zostało utrzymane orzeczenie Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 22 czerwca 2021 roku. 

A w tym wyroku sąd stwierdził m.in., że radni muszą liczyć się z krytyką swoich działań.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki