Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Augustowie działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, dnia 09.10.2022 r. podczas Półmaratonu Augustowskiego oraz Biegu Charytatywnego, organizuje Kampanię Biała Wstążka.

W/w Kampania jest największą na świecie międzynarodową kampanią mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet, prowadzona jest już w ponad 55 krajach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie