15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku (rezolucją nr 47/237), którego celem jest zwiększenie świadomości na temat potencjału i wyzwań związanych z życiem rodzinnym, podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu więzi międzynarodowego społeczeństwa.

Grafika: augustow.org

Dzień jest okazją do poruszania problematyki związanej z rodzinami oraz upowszechnianiem wiedzy na temat procesów społecznych, gospodarczych i demograficznych dotyczących rodzin.

Według analizy Centrum Badań Opinii Społecznej, życie rodzinne wciąż jest dla większości Polaków najważniejsze.

Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży nie znają potrzeb i ulubionych form spędzania czasu wolnego swoich podopiecznych. A rodzina złączona mocnymi więzami miłości, przyjaźni i zaufania staje się jedną z najważniejszych wartości w życiu.

|Bart.