Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Augustowa, na okres od dnia 1 lutego do dnia 10 lutego 2022 r. przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe w Augustowie/Wydział Organizacyjno-Prawny