30 sierpnia 2022 r., o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, odbyła się konferencja prasowa zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Tematem konferencji był wniosek Klubu Radnych KO o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Augustowie, który wpłynął do Przewodniczącej 24 sierpnia 2022 r.

Zdjęcie: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie Alicja Dobrowolska, fot. augustow.org

Po analizie prawnej tego wniosku zwróciłam się do wnioskodawców o uzupełnienie punktu porządku obrad, o zamknięcie obrad, gdyż tego punku w porządku obrad zabrakło. (…) Czekam na odpowiedź. Dałam termin wnioskodawcom do jutra, do 8 rano. Jeżeli wnioskodawcy wniosek poprawią o punkt 5 dalej będę procedowała wniosek. Również były pytania, nawet powiem, że nieścisłości w niektórych mediach, że zakwestionowałam oryginalność podpisów. Wobec tego proszę państwa – nie zakwestionowałam tylko dopytałam.

– wyjaśniła cel zwołania konferencji Alicja Dobrowolska.

Z dalszej wypowiedzi Przewodniczącej wynika, że chodziło o złożenie wniosku w formie skanu (jak przypuszcza) a nie oryginału. Do tych wątpliwości ustosunkowali się obecni na Sali radni Klubu Radnych KO, Adam Sieńko i Leszek Cieślik.

Niżej zamieszczamy videonagrania z wystąpienia Przewodniczącej i radnych Klubu Radnych KO, których wniosek był przedmiotem zwołanej konferencji.

|Bart.