Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie zaprasza i zachęca osoby, organizacje pozarządowe lub instytucje do zgłaszania kandydatów w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2022”.

Ideą konkursu jest wyróżnienie organizacji pozarządowej oraz osób działających społecznie, za działania na rzecz lokalnej społeczności, a także promowanie aktywności obywatelskiej.

Zgłaszający może zaproponować tylko jedną kandydaturę.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24.11.2022 r. do godziny 15:00 (liczy się termin wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 lub w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, a także elektronicznie na adres: mops@urzad.augustow.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny poniżej.

PLIKI:

KONKURS NA SPOŁECZNIKA ROKU 2022 >>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIA >>>

[*as] Urząd Miejski w Augustowie