4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. W augustowskich szkołach średnich przystąpiło do matury 360 absolwentów, najwięcej w Technikum Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym – 145, w I Liceum Ogólnokształcącym – 114, w II Liceum Ogólnokształcącym – 87 i w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych – 14. Egzaminy w naszych szkołach potrwają do 20 maja br.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Oprócz obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego, najwięcej abiturientów przystąpi do matury z geografii – 132 osoby, biologii – 54 i fizyki – 51. W 2022 roku do części ustnej egzaminu dojrzałości mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. Do egzaminu ustnego z języka angielskiego przystąpi 3 absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca. Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, odbędzie się on w okresie od 1 do 15 czerwca.

Egzamin poprawkowy dla tych, którzy nie zdali matury tylko z jednego przedmiotu, wyznaczono na 23 sierpnia 2022 r.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie