Od soboty, 21 maja przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy będą mieć nowe obowiązki; mają posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej – wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury.

Fot. PAP/Leszek Szymański

„Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową” – przekazało MI.

Wskazano, że obowiązek jest konsekwencją przyjęcia przez Unię Europejską nowych regulacji zawartych w tzw. Pakiecie Mobilności I. „W związku z tym konieczne było także dokonanie zmian krajowych przepisów dotyczących zasad prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego” – dodano.

Jednym z elementów Pakietu Mobilności I jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. Rozporządzenie to „wprowadziło m.in. obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony”.

„Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony” – podkreśliło ministerstwo.

Przekazano, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela „starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną właściwego dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej” a także Główny Inspektor Transportu Drogowego, „jeżeli przedsiębiorca nie występował do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

„Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego” – napisało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. (PAP)

autorka: Ewa Nehring

neh/ drag/