W piętek, 22 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów 103. rocznicy powstania Policji Państwowej. Policjanci otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Była to również okazja, aby podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich codzienne zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu augustowskiego. W uroczystości udział wzięli między innymi przedstawiciele innych służb mundurowych, przedstawiciele instytucji samorządowych i przedsiębiorcy. Uroczystość poprzedzona była nabożeństwem w intencji środowiska policyjnego.

Dzisiaj, swoje święto obchodzili augustowscy policjanci. Wydarzenie to upamiętnia 103. rocznicę powstania Policji Państwowej. W Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie służbę pełni 115 funkcjonariuszy, w tym 21 kobiet. Pracę mundurowych wspiera 29 pracowników Policji.

Oficjalne uroczystości poprzedziło nabożeństwo w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie. W intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin modlił się ksiądz Przemysław Pastewski. Następnie uroczystość przeniosła się do sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Augustowie młodszemu inspektorowi Tomaszowi Kuprewicz przez dowódcę uroczystości. Szef augustowskich policjantów przywitał przybyłych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników augustowskiej Policji. W uroczystościach udział wzięli: Burmistrz Miasta Mirosław Karolczuk, Wiceburmistrz Augustowa Filip Chodkiewicz, Prokurator Rejonowy w Augustowie Joanna Gref-Drejer, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Waldemar Siedlecki, Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Augustowie kapitan Michał Olszewski, Zastępca Komendanta Straży Granicznej w Augustowie major Marek Pietrewicz, Zastępca Komendanta straży Granicznej w Lipsku kapitan Zdzisław Maksimowicz, Komendant Straży Granicznej w Płaskiej major Andrzej Mielziuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska Roman Rogoziński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra Wojciech Stankiewicz, Dyrektor Przychodni Lekarsko Pielęgnacyjnej „Eskulap” Zdzisław Sadowski, przedstawiciele augustowskich przedsiębiorstw Stoczni Jachtowej „Ślepsk” Augustów, British-American Tobacco Polska S.A. byli komendanci jednostki Franciszek Rychlicki, Wiesław Mursztyn, Krzysztof Pawłowski, a także reprezentanci związków zawodowych.

Tradycyjnie, podczas obchodów święta przyznano odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W augustowskiej komendzie, nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 32 funkcjonariuszy, z czego 13 w korpusie aspirantów, 17 w korpusie podoficerów oraz 2 w korpusie szeregowych. Awanse wręczali Komendant Powiatowy Policji w Augustowie młodszy inspektor Tomasz Kuprewicz oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie podinspektor Bartosz Świerpiel.

Dzisiejsze święto było też okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych. Z rąk Przewodniczącego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów w Augustowie komisarza Dariusza Sutuły oraz Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie młodszego inspektora Tomasza Kuprewicz, Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński w imieniu którego medal odebrał Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Waldemar Siedlecki, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Augustowie Joanna Gref-Drejer, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska Roman Rogoziński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra Wojciech Stankiewicz otrzymali medale XXX-Lecia powstania NSZZ policjantów.

W trakcie uroczystości, Szef Augustowskiej Policji wręczył podziękowania Pani Agnieszce Wysk, która dokonała zatrzymania osoby nietrzeźwej kierującej pojazdem, czym nie dopuściła do zagrożenia życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego oraz pracownikom augustowskiej komendy, za długoletnią pracę w jednostce.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Augustowie młodszy inspektor Tomasz Kuprewicz, podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym augustowskiej komendy za wzorowo pełnioną służbę, za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm. Do podziękowań dołączył się również Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Waldemar Siedlecki, który dodatkowo przekazał augustowskim wodniakom kamizelki asekuracyjne.

Ponadto, z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali „Niebieski piknik” podczas którego między innymi zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu Policji, promowano zawód policjanta. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć pokaz tresury psa służbowego, a przy okazji otrzymać słodkości.

| augustow.policja.gov.pl