W piątek, 24 czerwca przy budynku NZOZ PROCARDIA wydany został komunikat dotyczący przyszłości oddziału kardiologicznego w Augustowie.

Z dziennikarzami spotkali się (od lewej) Paweł Kaźmierczak – Dyrektor ds. Medycznych American Heart Of Poland, Wojciech Budzowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A. oraz Jarosław Szlaszyński – Starosta Powiatu Augustowskiego

– 20 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółek prowadzących szpital kardiologiczny w Augustowie w kontekście planowanej reorganizacji placówki powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Dziś spotkaliśmy się ponownie, w umówionym wcześniej terminie, aby wypracować wspólne stanowisko, które jest korzystne i oczekiwane przez mieszkańców naszego regionu, dodał.

Problem związany z zabezpieczeniem możliwości udzielania całodobowo świadczeń kardiologii inwazyjnej na terenie Augustowa wynikał z narastającego deficytu profesjonalnej kadry medycznej. Na spotkaniu wypracowane zostały rozwiązania systemowe, które będą bezpieczne dla mieszkańców, a także efektywne. Za ten udział w rozmowach i pracach serdecznie dziękujemy Panu Staroście, powiedział Paweł Kaźmierczak – Przedstawiciel Zarządu American Heart of Poland S.A. – W rozmowach z Maciejem Bogdanem Olesińskim – Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, przy dużym wsparciu całej instytucji, a także ze służbami Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego udało się wypracować takie rozwiązanie, że oddział polsko-amerykańskiej kliniki serca zostaje w Augustowie i będzie funkcjonował w systemie 24-godzinnego zabezpieczenia. Pracownia hemodynamiki będzie udzielała świadczeń zgodnie z uzgodnionym z NFZ harmonogramem, a więc całe spektrum świadczeń, które były udzielane do tej pory, pozostaje, dodał.

Głos zabrał również obecny na spotkaniu Wojciech Budzowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A., który podkreślił, że działalność rehabilitacyjna placówki będzie nadal kontynuowana, a nawet rozwijana. Zaznaczył, że planowane są inwestycje, które mają na celu podnoszenie jakości usług, a także rozważane jest rozszerzenie ich zakresu.

Podsumowując, starosta podziękował, że obie spółki były otwarte na propozycje rozwiązań i przedstawiane argumenty. Podkreślił również, że – nieocenione było wsparcie ze strony białostockiego środowiska medycznego na czele z prof. dr. hab. n. med. Sławomirem Dobrzyckim – Kierownikiem Kliniki Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki USK w Białymstoku. Dzięki temu udało się wypracować wspólne rozwiązanie, które zabezpieczy opiekę kardiologiczną mieszkańcom naszego regionu.

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie

Videonagranie z dzisiejszej konferencji.

|Bart. / augustow.org