Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 11 maja 2022 r. (środa) o godz.15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi przekazanej do Komisji skarg, wniosków i petycji.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Komisji skarg, wniosków i petycji

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Sylwia Bielawska/