Bezpieczeństwo uchodźców z Ukrainy mieszkających w regionie, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy oraz działania w ramach akcji Zima 2022/2023 to główne tematy czwartkowego (29.12) posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W spotkaniu wzięła udział także Bogusława Szczerbińska – II wicewojewoda podlaski.

Zdjęcie: Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Posiedzenie WZZK tradycyjnie rozpoczął wojewoda podlaski, który przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił program obrad.

Pierwszym punktem było omówienie kwestii porządku oraz bezpieczeństwa w obiektach zakwaterowania zbiorowego, w których mieszkają uchodźcy z Ukrainy. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Robert Szewc poinformował, że funkcjonariusze monitorują pod tym kątem ponad 200 miejsc w regionie, zabezpieczają również punkt informacyjny na dworcu PKP w Białymstoku. Wszystkie obiekty zostały skontrolowane przez straż pożarną, a punkt na dworcu w nocy zabezpieczają także żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Marek Sochański omówił aktualną sytuację na podlaskim odcinku granicy polsko-białoruskiej. Liczba nielegalnych migrantów w tym roku była niemal o 60% niższa niż w roku 2021. Prób nielegalnego przekroczenia granicy jest mniej od czasu powstania zapory. Przyczynia się do tego również bariera elektroniczna, którą oddano do użytku na 54 km granicy. Funkcjonariusze SG pełnią całodobowy nadzór nad systemem. Płk SG Sochański podkreślił, że szlak migracyjny jest sztucznie stworzony przez białoruskie służby, które mobilizują migrantów do forsowania zapory.

Uczestnicy posiedzenia przedstawili także działania, które podejmują w ramach akcji „Zima 2022/2023”. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowania rozpoczęło jesienią, wykonując przeglądy techniczne obiektów i ich modernizację, a także analizując miejsca, w których może wystąpić spiętrzenie wody. Przy obecnej pogodzie nie ma zagrożenia. Policja kontroluje noclegownie oraz miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. PSP prowadziła przegląd sprzętu, sprawdziła także przygotowanie jednostek OSP oraz samorządów. Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego poinformowała o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Na prośbę wojewody podlaskiego omówiono także sytuację epidemiczną w regionie. Jak poinformowała p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Ewa Jakubowicz, obserwowany jest znaczny wzrost zachorowań na grypę (w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2021 – zachorowań jest cztery razy więcej) oraz na wirus RSV wśród dzieci. Inspekcja sanitarna odnotowuje także ok. 20 przypadków COVID-19 dziennie. Cały czas przypomina o możliwości zaszczepienia się na grypę.

Wojewoda podlaski na zakończenie podziękował wszystkim za cały rok pracy, który nie okazał się łatwiejszy niż poprzednie lata. Życzył powodzenia w nadchodzącym 2023 roku, satysfakcji z wykonywania obowiązków służbowych oraz powodzenia w życiu osobistym.

|gov.pl/web/uw-podlaski