Dziś (23.01.) w Augustowie odbyło się drugie spotkanie społeczności lokalnej wyrażającej sprzeciw wobec dzieleniu społeczeństwa na osoby zaszczepione oraz niezaszczepione.

Fot. RT/augustow.org

Grupa mieszkańców Augustowa okazuje stanowczą dezaprobatę wobec segregacji sanitarnej oraz projektowi ustawy 1846, która w dalszym ciągu jest procedowana przez Sejm.

Na spotkaniu rozmawiano o problemach, z którymi borykają się mieszkańcy w związku z ograniczeniami dotyczącymi powolnego wcielania założeń projektu, i dotychczasowych form dyskryminacji w życiu społecznym.

– Ideą spotkania jest dążenie do wolności w każdej dziedzinie życia oraz dążenie do zaprzestania stosowania praktyk dyskryminujących społeczeństwo. W tym celu na początku zostaną wysłane pisma do dyrektorów szkół – usłyszeliśmy na spotkaniu.

Wydarzenie miało charakter pokojowo-wolnościowy, co parokrotnie podkreślili jego uczestnicy. Wzięło w nim udział ponad 60 osób. Zwieńczeniem tego wydarzenia był marsz ulicami Augustowa pod budynek Urzędu Miejskiego.

| Red. (i)