PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. EMILA MŁYNARSKIEGO W AUGUSTOWIE prowadzi II etap naboru na następujące instrumenty:

  • akordeon,
  • flet,
  • fortepian,
  • gitara,
  • klarnet,
  • perkusja,
  • saksofon,
  • skrzypce,
  • trąbka,
  • wiolonczela.

23-24.05.2022 – (poniedziałek, wtorek)

Badanie uzdolnień muzycznych.

26-27.05.2022 – (czwartek, piątek)

Badanie predyspozycji do poszczególnych instrumentów.

Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: www.psmaugustow.pl

i przekazać osobiście do sekretariatu lub scan przesłać e-mailem na adres:

sekretariat@psmaugustow.pl do 20.05.2022

|PSM w Augustowie