2022-06-01, 18:17 Warszawa (PAP)

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie oceniła w środę kilka poprawek do uchwalonej w połowie maja przez Sejm ustawy o PIT, która obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc. oraz daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Fot. PAP/Grzegorz Jakubowski

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała w środę nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Pozytywną opinię senatorów uzyskała m.in. poprawka złożona przez senatora Kazimierza Kleinę (KO), która, według Biura Legislacyjnego Senatu, zmierza do przywrócenia rozliczenia samotnie wychowującego dziecko na zasadach obowiązujących w dniu 31 grudnia ubiegłego roku.

Poprawka ta nie uzyskała poparcia resortu finansów.

„Poprawka ta dalece wykracza poza preferencje wspólnego rozliczania się osób samotnych z dziećmi. Jest rozwiązaniem rozszerzającym dotychczasowy zakres tego rozwiązania” – powiedział podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Artur Soboń.

Według biura legislacyjnego jest to rozwiązanie, które nie tylko nie rozszerza stanu prawnego w stosunku do tego, który obowiązywał pod koniec ubiegłego roku, ale wręcz go zawęża. Przepisy obowiązujące w ubiegłym roku dawały prawo, w przypadku opieki naprzemiennej, do rozliczenia się z dzieckiem obydwojgu rodzicom. Tymczasem poprawka senacka zakłada, że w przypadku braku porozumienia między rodzicami, uprawnionym do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca będzie ta, u której dziecko ma miejsce stałego zamieszkania.

Senatorowie poparli też poprawkę zmierzającą do tego, aby podatnik mógł przekazywać nie 1 proc. a 1,5 proc. od swoich dochodów na organizacje pożytku publicznego.

Poparcie senatorów komisji otrzymało też kilka poprawek o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym.

Sejm 12 maja uchwalił nowelizację ustawy o PIT, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc. oraz daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Ustawa zakłada, że od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc., czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców.

Według rządu na zmianach zyska ponad 13 mln podatników, a po reformie w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Rozwiązanie dotyczy w sumie 1,4 mln podatników.

Ustawa likwiduje także ulgę dla klasy średniej, choć osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Nowe regulacje mają rozwiązać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

Wprowadzone zostanie wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z półtorakrotności kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. – ulgę w wysokości 1500 zł.

Wprowadzone zostaną też preferencje dla rodzin i dzieci. Zwiększy się kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać z kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/