27 października 2022 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętych strażaków do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski w obecności Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Augustowie oraz funkcjonariuszy KP PSP Augustów.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Ponadto podczas tej uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski mianował strażaków na wyższe stanowiska służbowe.

Funkcjonariuszom składającym ślubowanie gratulujemy i życzymy bezpiecznej służby oraz wiele satysfakcji z wybranego zawodu.

Opracował: mł. kpt. Marek Matyskiel

Zdjęcia: mł. kpt. Marek Matyskiel

|gov.pl/web/kppsp-augustow