Słowa Konrada z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, stanowiące motto tegorocznej edycji, przyświecały tegorocznym zmaganiom konkursowym pod hasłem „Romantycy o idei Wolności”. 29 listopada 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie odbył się finał XI edycji konkursu twórczości patriotycznej „Tożsamość Polaka”. Celem imprezy było upamiętnienie w Roku Romantyzmu wkładu twórców epoki w kształtowanie polskiej tożsamości.

Zmaganiom konkursowym towarzyszyły interesujące spotkanie Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego z uczestnikami konkursu oraz młodzieżą I LO na temat kontekstu historycznego romantyzmu oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Piramowicza oraz gościa Barbary Kosiorek ze Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach. W ramach twórczości literackiej uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Anonimowe prace oceniało niezależne jury w składzie: poetka Beata Bronakowska, polonistka Marta Pietrzak-Wolinowska i pasjonat literatury oraz sztuki teatru Paweł Leszkowicz. Na konkurs napłynęło 19 prac. Najlepsze były prezentowane w czasie finału przez autorów.  Oto jego wyniki:

  • I miejsce – za wiersz „Aż po kres” (uczennica I LO w Augustowie),
  • II miejsce – za wiersz „Cała w bliznach” (uczennica I LO w Augustowie),
  • III miejsce – za wiersz „Zapomniana” (uczennica II LO w Augustowie).

Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia: dwóm uczennicom II LO oraz uczennicy I LO w Augustowie.

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja w składzie: Alicja Bajkowska, Ewa Chodacz oraz Anna Grochowska. Zadaniem uczestników była sceniczna prezentacja indywidualna lub zbiorowa tekstów twórców romantycznych z możliwością wykorzystania dodatkowych tworzyw teatralnych. Jury zadecydowało o przyznaniu nagród następującym uczestnikom:

  • I miejsce – trzech uczniów I LO w Augustowie za prezentację teatralną „Sceny więziennej” z III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza,
  • II miejsce – uczennica II LO w Augustowie za recytację tekstu Adama Mickiewicza „Do matki Polki”,
  • III miejsce – uczennica Społecznej Szkoła Podstawowej STO w Augustowie za prezentację sceniczną utworu „Wyjście z Polski” Seweryna Goszczyńskiego oraz uczeń I LO w Augustowie za fragment tekstu Juliusza Słowackiego „Poema Piasta Dantyszka”.

Ponadto jury przyznało 2 wyróżnienia: uczennicy I LO w Augustowie oraz uczniowi II LO w Augustowie.

Konkurs pobudził do inicjatyw artystycznych ponad 40 uczestników. Fundusze na nagrody zapewnili Starostwo Powiatowe w Augustowie oraz sponsorzy prywatni z I LO w Augustowie. Ponadto nagrodę specjalną dla laureatki I miejsca w kategorii literackiej ufundował juror Paweł Leszkowicz.

W przygotowanie uczestników w obydwu kategoriach byli zaangażowani następujący nauczyciele: Bożena Bendig, Tomasz Choroszewski, Joanna Denert, Anna Grochowska, Dominika Kiełczewska, Małgorzata Lenda, Dorota Prokop oraz Jolanta Wojczulis.

Organizatorkami zmagań konkursowych były panie Bożena Bendig i Małgorzata Lenda, reprezentujące gospodarzy, czyli I LO imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Dekoracje przygotowała z młodzieżą pani Urszula Dębiec-Grochowska. Konferansjerką w czasie konkursu zajęli się z powodzeniem reprezentanci licealistów. Organizatorzy zapraszają za rok na kolejne spotkanie patriotyczne w ramach konkursu „Tożsamość Polaka”.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie