„Pragnę serdecznie podziękować za wzorową, godną do naśladowania postawę, jaka wykazał Pan podczas służby w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie, podczas zgłoszenia zdarzenia na rzece Biebrza, które miało miejsce w dniu 9 czerwca 2022 r. Strażacka postawa, profesjonalizm i opanowanie w obsłudze telefonicznego zgłoszenia oraz sprawna koordynacja działań ratowniczych, gdzie zagrożone było życie ludzkie, zasługuje na szczególne uznanie i wyróżnienie. Takie działanie jest także wzorem dla wszystkich strażaków”

– między innymi takimi słowami st. bryg. mgr Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, podziękował funkcjonariuszowi KP PSP w Augustowie za postawę, jaką wykazał się podczas zdarzenia w dniu 9 czerwca 2022 r.

Zdarzenie miało miejsce w dniu 9 czerwca 2022 r. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie otrzymał zgłoszenie od Dyspozytora Państwowego Ratownictwa Medycznego z prośbą o zlokalizowanie i pomoc w dotarciu do poszkodowanego mężczyzny po zatrzymaniu akcji serca. 

Z uzyskanych informacji wynikało, że poszkodowany wraz z innymi osobami znajdował się na tratwie podczas spływu rzeką Biebrzą. Ze względu na słabą znajomość terenu nie potrafili oni określić swojej lokalizacji. Dyżurny Straży Pożarnej po nawiązaniu połączenia telefonicznego z osobą zgłaszającą i wypytaniu o miejsca szczególne poprosił o przesłanie współrzędnych geograficznych za pomocą aplikacji Google Maps tzw. pinezki na numer telefonu służbowego oraz poinstruował osobę zgłaszającą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Przez cały czas trwania akcji Dyżurny Straży Pożarnej utrzymywał kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą oraz ZRM co przyczyniło się to do sprawnego przebiegu działań ratowniczych.

W dniu 15 czerwca 2022 r. Komendant Powiatowy PSP w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski przekazał na ręce funkcjonariusza asp. Andrzeja Sobolewskiego list gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego oraz decyzje o przyznaniu nagrody finansowej.

Opracował: st. kpt. Paweł Bukrejewski

Zdjęcia: KP PSP Augustów

|gov.pl/web/kppsp-augustow