7 kwietnia 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia obchodzi 75. rocznicę swojego istnienia.

W 1948 r. kraje z całego świata połączyły siły i założyły WHO, aby promować zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć bezbronnym – aby każdy i wszędzie mógł osiągnąć najwyższy poziom zdrowia i dobrego samopoczucia.   

Rok 75-lecia WHO jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad. To także okazja do zmotywowania do działania, aby stawić czoła wyzwaniom zdrowotnym dnia dzisiejszego i jutra.  

WHO w tym czasie skupia się szczególnie na dostępie do pełnego zakresu wysokiej jakości usług zdrowotnych dla wszystkich ludzi – czyli powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także na podstawowej opiece zdrowotnej, czyli realizacji prawa do osiągnięcia jak najwyższego poziomu zdrowia dla wszystkich.

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne oznacza, że ​​wszyscy ludzie mają dostęp do pełnego zakresu wysokiej jakości usług zdrowotnych, których potrzebują, kiedy i gdzie ich potrzebują, bez trudności finansowych. Obejmuje pełne kontinuum podstawowych usług zdrowotnych, od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną przez całe życie.

Przed pandemią COVID-19 na całym świecie postępowano w kierunku powszechnej opieki zdrowotnej. Wskaźnik zasięgu usług (wskaźnik SDG 3.8.1) wzrósł z 45 w 2000 r. do 67 w 2019 r., z najszybszymi wzrostami w regionie afrykańskim WHO. Jednak nadal 2 miliardy ludzi stoi w obliczu katastrofalnych lub zubożających wydatków na opiekę zdrowotną (wskaźnik SDG 3.8.2).

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Na całym świecie inwestycje w POZ poprawiają równość i dostęp, wydajność opieki zdrowotnej, odpowiedzialność systemów opieki zdrowotnej i wyniki zdrowotne. Chociaż niektóre z tych czynników są bezpośrednio związane z systemem opieki zdrowotnej i dostępem do usług zdrowotnych, istnieją wyraźne dowody na to, że kluczową rolę w kształtowaniu zdrowia i dobrostanu odgrywa szeroki zakres czynników poza usługami zdrowotnymi. Należą do nich między innymi ochrona socjalna, systemy żywnościowe, edukacja i czynniki środowiskowe.

POZ jest najbardziej inkluzywnym, sprawiedliwym, opłacalnym i skutecznym podejściem do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi, a także dobrostanu społecznego. Dowody na szeroki wpływ inwestycji w PHC stale rosną na całym świecie, szczególnie w czasach kryzysu, takiego jak pandemia COVID-19.

|PSSE w Augustowie