1 września 1939 roku rozpoczął się największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, w wyniku którego zginęły miliony ludzi. Wojska hitlerowskich Niemiec przekroczyły granicę Polski, co zapoczątkowało wybuch II wojny światowej. W rocznicę tych wydarzeń, w piątek, 1 września kwiaty przed tablicą upamiętniającą żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej 1939 roku na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku w imieniu samorządu województwa złożył członek zarządu Marek Malinowski.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości polską granicę, rozpoczynając pierwszą kampanię II wojny światowej. O godz. 4.45 pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzelał polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte. Rozpoczęła się II wojna światowa. Niemieckie lotnictwo zbombardowało również przygraniczne miasto Wieluń, dokonując pierwszej rzezi na polskiej ludności cywilnej. W mieście nie znajdowały się żadne obiekty wojskowe.

Działania wojenne objęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 mln ludzi.

– Jesteśmy tutaj po to, aby oddać hołd poległym, którzy walczyli w kampanii wrześniowej. Chcieliśmy też uczcić pamięć wszystkich Polaków walczących na różnych frontach tej wojny – mówił Marek Malinowski. – W 1939 roku rozpoczął się jeden z najbardziej tragicznych okresów XX wieku, podczas którego ucierpiały dziesiątki milionów osób – dodał.

Na białostockim cmentarzu miejskim spoczywa setka nieznanych żołnierzy poległych w obronie Białegostoku we wrześniu 1939 roku. Wśród niech dwóch polskich lotników, którzy trzeciego dnia wojny zginęli w walkach powietrznych o miasto: kpt. Seweryn Łaźniewski oraz por. Eugeniusz Chojnacki.

W piątkowej uroczystości wziął również udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Cezary Rutkowski, Dawid Korpacz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło informacji: podlaskie.eu