Dla upamiętnienia 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej i napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, w dniu 1 września 2023 roku o godz. 12.00, na terenie Augustowa uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Będzie to sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę.

[*as] urząd Miejski w Augustowie